VVD logo

Atļauju un licenču meklētājs

Atbilst 16 rezultāti

Akciju sabiedrība "Latvenergo"
40003032949

Viskaļu iela 16, Rīga, LV-1026 Karte

A/B atļauja

Atļaujas kategorija: A atļauja
Struktūrvienība: Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Atļaujas izdošanas datums: 19.10.2010
Atļaujas derīguma termiņš:
Atļaujas pārskatīšanas datums: 30.01.2023
 
⮞ Piesārņojošās darbības

Akciju sabiedrība "Latvenergo"
40003032949

Granīta iela 31, Acone, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2119 Karte

A/B atļauja

Atļaujas kategorija: A atļauja
Struktūrvienība: Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Atļaujas izdošanas datums: 16.08.2013
Atļaujas derīguma termiņš:
Atļaujas pārskatīšanas datums: 27.02.2023
 
⮞ Piesārņojošās darbības

Akciju sabiedrība "Latvenergo"
40003032949

Elektrības iela 10, Jelgava, LV-3001 Karte

C kategorijas apliecinājums

Reģistrācijas numurs: JET10276
Reģistrācijas datums: 30.07.2004
Piesārņojošā darbība:
1) visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas (tai skaitā iekārtas, kurās veic automazgāšanu vai transportlīdzekļu salonu ķīmisko tīrīšanu) (C kategorija, 6.1.)

Akciju sabiedrība "Latvenergo"
40003032949

Ražotne Rīgas HES , Doles sala, Salaspils novads, Rīgas rajons, LV-2121 Karte

C kategorijas apliecinājums

Reģistrācijas numurs: 1587
Reģistrācijas datums: 30.10.2007
Piesārņojošā darbība:
1) notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja notekūdeņus novada vidē (C kategorija, 6.3.)

Akciju sabiedrība "Latvenergo"
40003032949

Helēnas iela 86, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 Karte

C kategorijas apliecinājums

Reģistrācijas numurs: C2156
Reģistrācijas datums: 06.02.2004
Piesārņojošā darbība:
1) sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0.2 un mazāka par 5 megavatiem un kuras kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo (C kategorija, 1.1.1.)

Akciju sabiedrība "Latvenergo"
40003032949

"Dzirnavas", Ainažu pagasts, Salacgrīvas novads Karte

C kategorijas apliecinājums

Reģistrācijas numurs: 660625-777
Reģistrācijas datums: 06.04.2006
Piesārņojošā darbība:
1) vēja elektrostacijas vai elektrostaciju parki ar kopējo jaudu, lielāku par 125 kilovatiem (C kategorija, 1.2.)

Akciju sabiedrība "Latvenergo"
40003032949

Puulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 Karte

SEG atļauja

Struktūrvienība: Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Atļaujas izdošanas datums: 23.12.2020

Akciju sabiedrība "Latvenergo"
40003032949

Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 Karte

SEG atļauja

Struktūrvienība: Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Atļaujas izdošanas datums: 23.12.2020

Akciju sabiedrība "Latvenergo"
40003032949

Ūdens resursu lietošanas atļauja

Paredzētās darbības raksturojums: Rīgas HES hidrotehnisko būvju darbība
Ūdens ieguves/ izmantošanas vieta: Rīgas HES ūdenskrātuve uz Daugavas 30 km attālumā no Daugavas grīvas. Salaspils novads.
Struktūrvienība: Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Atļaujas izdošanas datums: 22.12.2010

Akciju sabiedrība "Latvenergo"
40003032949

Ūdens resursu lietošanas atļauja

Paredzētās darbības raksturojums: hidrotehnisko būvju darbība
Ūdens ieguves/ izmantošanas vieta: Ķeguma HES
Struktūrvienība: Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Atļaujas izdošanas datums: 02.01.2013